Restaureerime ka vanu mälestusmärke ja hauakambreid. Mälestusmärgi taastamise ja restaureerimistööde maksumuse hindamiseks peab meister mälestusmärgi kohapeal üle vaatama, määrama kindlaks kahjustuse ja lagunemise astme. Peale seda hindame restaureerimistööde ulatuse ja vajaduse.
Meie teenuste hulka kuulub ka mälestusmärkide ja hauakivide puhastamine taimestikust, samuti graveeringute, portreede ja maastike restaureerimine erinevate värvide abil, taastades originaali võimalikult sarnaselt.